Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 17.05.2017 12:52:40 

ZKO 410 Tábor

CHP

Chodský pes

Bessy z Brdského zálesí

Amálka Via Moderna

image image image image

standardcz.pdf (71 KB) image

FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALESECRÉTARIAT GÉNÉRAL : 13, Place Albert I – B 6530 THUIN (Belgique)

___________________________________________________________________________

F.C.I. - Standard Nr.CHODSKÝ PESZEMDATUM PUBLIKACE PLATNÉHO PUVODNÍHO STANDARDU : POUŽITÍ KLASIFIKACE F.C.I. :Po jeho mezinárodním uznání : skupina 1 - Psi ovcáctí, pastevectí a honáctí, kromešvýcarských salašnických psu.S pracovní zkouškouSTRUCNÝ HISTORICKÝ PREHLED :Puvod tohoto plemene je historický. Spisovatel Jindr. Šimon Baar popisoval ve svých dílechopevujících Chodsko (v letech 1923-1924) psy z oblasti Šumavy, které nazýval „chodské“.Tito typove vyrovnaní a velmi houževnatí psi meli za úkol strežit zemské stezky, bránitmajetek svých pánu, pomáhali pri pasení. S historií Chodska je spjato mnoho písemností iilustrací. Již J.A. Gabriel ve své písemnosti o Chodsku z r. 1864 psal o tamním lidus prezdívkou „Psohlavci“ z duvodu, že meli na svém praporci jako znamení verného strážcedomu – siluetu hlavy typického ovcáckého psa s delší srstí na krku. Existenci dlouhosrstýchovcáckých psu, verných pomocníku a strážcu chodu, popisoval také spisovatel A. Jirásek vesvém románu „Psohlavci“ doplneno ilustracemi od Mikoláše Alše.Není možné samozrejme tvrdit, že výše uvedené dokladuje puvod soucasného Chodskéhopsa. Pouze je historicky podložena existence formy ovcáckého psa ustáleného typuv místních podmínkách na území Cech.CELKOVÁ CHARAKTERISTIKAStredné velký pes ovcáckého typu s obdélníkovým rámcem tela. Má dlouhou srst s bohatoupodsadou, která ho ciní otužilým a odolným vuci povetrnostním vlivum. Vyniká harmonickoustavbou tela. Všechny telesné partie jsou sladeny tak, že jako celek pusobí kompaktne a ladne.Charakteristické pro plemeno je postavení a nesení krátkých uší, elegantní linie dlouhé šíje akrku a dále bohatost dlouhé srsti. Jeho pohyb je lehký a volný. Vyznacuje se temperamentnípovahou bez známek nervozity. Je prítulný ke clenum rodiny, zejména k detem.Vuci cizímosobám je zdrženlivý, avšak pri ohrožení svých blízkých nebo jejich majetku umí být ostrý aútocný. Je výborným hlídacím, ochranným a doprovodným psem, který je schopen nárocnéhovýcviku.Je obdaren vynikajícím nosem, cichové práce zvládá s lehkostí a temperamentem.Díky ideální strední velikosti a dobré ovladatelnosti lze chodského psa využít ve slepeckémvýcviku. Navíc pro výborné cichové schopnosti muže být s úspechem nasazen prizáchranárských akcích a pri vyhledávání osob v lavinách. Projevuje rovnež vlohy pro streženístád a práci v záprahu.DULEŽITÉ PROPORCE TELAIdeální parametry dvouletého jedince:Index formátu: délka trupu tvorí 110% výšky v kohoutkuIndex výšky. hloubka hrudníku tvorí 49% výšky v kohoutkuIndex typu hlavy. délka nosní partie tvorí 46% délky hlavy3CHOVÁNÍ A POVAHATemperamentní pes rychlých, ne však prekotných reakcí. Lehce ucenlivý, pozorný, dobreovladatelný, poddajný. Je skromný, nenárocný a houževnatý. Jeho prítulnost k malýmdetem je obdivuhodná a ciní z neho príjemného spolecníka rodiny. Je nebojácný, pevnýchnervu a mimorádne ostražitý. Má výborné cichové schopnosti.HLAVALebecní partieLebka je plochá a zvolna se zužující smerem k ocím se stredem zúžení po celním vrubu,který je lehce naznacen. Týlní hrbol je hmatatelný, avšak na pohled nevýrazný. Cenichovápartie je mírne kratší než mozkovna, od níž je oddelena širokým celním sklonem. Celnísklon není ani príliš ostrý, ani príliš mírný. Nadocnicové oblouky jsou zretelné, alenevystupující. Líce jsou suché, pokryty plochými svaly. Kuže lebecní partie je napjatá apokrytá krátkou, hustou a hladkou srstí.Oblicejová cástNosní partie : Nosní hrbet je rovný(prímý), s prodlouženou linií mozkovny témer rovnobežný.Smerem k cenichu se klínovite zužuje.CPysky : Pevné, suché, dobre prilehlé s uzavrenými kouty.CTváre : Hladké, dobre priléhající, pod ocima nepropadlé.Zuby : Zdravé, silné, ciste bílé, v pravidelném postavení nužkového skusu. Moláry na sebepresne dosedají, rezáky se navzájem dotýkají. Chrup je úplný.Oci : Stredne velké, mandlového tvaru, mírne šikmo posazené. Nemají být vypouklé, anizapadlé. Jsou lesklé, energického, avšak príjemného výrazu, barvy tmave hnedé.Víckadobre priléhají.Uši : Krátké, vzprímené, dopredu otocené, vysoko nasazené a blízko sebe postavené. Jsoutrojhranné, se širší základnou, na hrotech bud zašpicatelé nebo lehce zaoblené. Ušníboltce jsou pokryty delší hustou srstí, která zejména u korene a po okraji boltce tvoríštetky.Celkove má být hlava úmerná velikosti tela a ušlechtilá. Nesmí pusobit masivne, anipríliš jemne. Charakteristický jedinecný vzhled hlavy podminuje správné nasazení anesení uší, jejich velikost, tvar a dlouhé osrstení.KRKLadne nesený a utvárený, delší, velmi pružný. Smerem k plecím se mírne rozširuje. Liniekrku svírá s horizontální rovinou úhel 45°. Krk je pokrytý hustou dlouho srstí.4TELOHrudník : V prurezu oválného tvaru, jeho horní okraj je tupý, spodní zašpicatelý. Sahá poúroven lokte. Žebra jsou mírne klenutá, ne však sudovitá.Predohrudí : Ze predu širší, náležité osvalené.Hrbet : Rovný, pevný, nepríliš dlouhý, v kohoutku lehce vyvýšený.Bedra : Krátká, pružná, dobre vázaná, v jedné linii navazující na hrbet.Bricho : Pevné, vtažené.Zád : Zacíná ve stejné výši se hrbetem a v mírne svažité linii, bez prechodu, smeruje k ocasu.Ocas : V klidu a v pohybu je volne spuštený v lehkém oblouku, pri vzrušení zvednutý poúroven hrbetu.Je bohate osrstený a dosahuje k hleznu. Umelé zkracování jeneprípustné.Celková linie tela od hlavy k ocasu je tvorena souborem ladných krivek.Délka trupumá být o neco vetší, než je výška v kohoutku.KONHrudní konCETINYcetinyObecne : Lopatka je správne šikmo uložená a ploše priléhá. Kost ramenní je dlouhá a úhel,který svírá s lopatkou se blíží 90°.Loket smeruje rovne dozadu, není ani vbocený, ani vybocený.Predloktí je pri pohledu z kterékoliv strany rovné, s dobre vyvinutým, suchým svalstvem.Záprstí je pevné, dlouhé a nikoliv príliš strmé. Zadní stranupredloktí pokrývá prerustající srst.Pánevní koncetinyObecne : Dobre zaúhlené v koleni i hleznu. Jsou pri pohledu zezadu rovné.Stehna : silná, vydatne osvalená.Nárt : je pevný. Kolenní a hlezenní klouby jsou dobre zaoblené. Zadnístranu stehen pokrývá prerustající srst.TlapyStredne velké, oválného tvaru. Mají pevné, pružné polštárky a klenuté, sevrené prstys krátkými, silnými drápy. Polštárky a drápy jsou plne pigmentovány.MECHANIKA POHYBUPrirozeným pohybem je nízký klus s diagonálním posunem koncetin pri zachování nemennélinie hrbetu. Chod je lehký, pružný a prostorný.KUŽENapjatá, v každé partii dobre priléhavá. Pigment polštárku a drápu je cerný, viditelné sliznicejsou tmave pigmentovány..OSRSTEKrome oblicejové cásti hlavy, hrotu ušních boltcu a prední strany obou páru koncetin, kde jesrst krátká a hladká, pokrývá telo lesklá, dlouhá, hustá, tvrdší srst. Její délka se pohybuje od 5do 12 cm. Má být rovná nebo jen lehce zvlnená, na krku a hrudi mírne otevrená, jinakprilehlá. Dobre vyvinutá podsada je kratší a mekcí. Ušní boltce jsou bohate osrsteny. Ukorene a po okraji jsou vyvinuty štetky. Zvlášt dlouhá srst se tvorí na šíji, hrbetu a dále nazadní strane stehna a nártu, kde je mírne praporcovitá. Ocas je huste osrsten a má na spodnístrane dlouhou, mírne praporcovitou srst.ZBARVENÍ SRSTICsytejší, tím lépe. Jiné zbarvení srsti než cerná se znaky je neprípustné.5Znaky jsou vyvinuty:- na okrajích a uvnitr ucha- nad ocima- na lících, odkud plynule precházejí na hrdlo, kde tvorí charakteristický pulmesíc- na hrudi, pricemž hrudní znaky jsou oddeleny od znaku na hrdle- na pánevních koncetinách, a to na vnitrní a zadní strane stehna a od prstu po úrovenhlezna- kolem ritního otvorumohou být navíc vyvinuty na spodní strane hrudníku, bricha a ocasu, mohou chybet nazadní strane stehna.Prednost se dává znakum vyvinutým v predepsaných partiích, zretelne ohraniceným asyte vybarvenýmVÝŠKA A HMOTNOSTVýškaVýška v kohoutku musí být: 52 až 55 cm u psa, 49 až 52 cm u feny.Toleruje se maximální možná odchylka + - 2 cm.HmotnostOptimální hmotnost – rozmezí 18-25 kgNEDOSTATKY, VADY, HRUBÉ (VYLUCUJÍCÍ) VADY.Jsou jakékoliv odchylky od standardu mírného (nedostatky), závažného (vady) a velmizávazného ( hrubé-vylucující vady ) charakteru.Nedostatky- drobivý chod.- príliš výrazný nebo chybející celní sklon.- slabé celisti.- ne zcela tmave hnedé oko.- mírne delší ucho pri správném nasazení- kohoutková výška + - 2 cm oproti standardu ( pes 50,51 a 56,57 cm, fena 47,48 a53,54 cm)- delší nebo naopak kratší hrbet.- mekké záprstí; strmé záprstí.- ocas zahnutý do strany.Ocas tvorící kroužek.- kratší srst. Príliš jemná struktura srsti.- méne syté znaky (slámove žlutá).- delší nebo kratší ocas.- znaky chybející na uších a kolem ritního otvoru.- nezretelne ohranicené znaky- znaky více rozšírené na hlave a hrudi, znaky méne výrazné na hlave a hrudi- malý bílý znak ( v toleranci do 3 cm)Vady- klabonosá nebo naopak pronesená cenichová partie.- vypouklé nebo naopak vsazené oko.Svetle hnedé oko.- ucho nesprávného tvaru. Špatne nasazené ucho.Mekké ucho.- krátký krk- sudovitý nebo naopak plochý hrudník- vybocené nebo vbocené lokty ( postoj sbíhavý, rozbíhavý ).- strme uložená lopatka.- proláklý nebo klenutý hrbet.6- nepevná bedra.- vybocená nebo vbocená hlezna ( postoj sudovitý, kravský ).- strmý postoj pánevních koncetin.- preúhlení pánevních koncetin zpusobující príliš spáditou hrbetní linii- ocas stocený nad úrovní hrbetu.- kaderavá srst.- výrazne svetlé znaky- znaky extrémne rozšírené na hlave a na hrudi, znaky vyskytující se mimopredepsané partie- znaky chybející nebo viditelne ubývající ve více partiích- znaky extrémne rozšírené na hlave a na hrudi znaky vyskytující se mimopredepsané partieHrubé, vylucující vady- zcela postrádající ušlechtilost- kohoutková výška u psa menší než 50 cm a vetší než 57 cm a u feny menší než 47cm a vetší než 54 cm.- jakékoliv odchylky od nužkového skusu : predkus, podkus, kleštovýskus,nepravidelný skus- ztráta kteréhokoliv zubu ( méne než 42 ).- dravcí oko.- svešené nebo klopené ucho.- jiné zbarvení srsti než cerná se žlutými znaky.- znaky vyskytující se mimo predepsané partie- depigmentace cenichu, kuže a sliznic.- vylouceni musí být psi silne bázliví a agresivní jedinci.- monorchismus a kryptorchismus.- krátká srst typu krátkosrstých plemen, chybející podsada- úplná ztráta znakuerná až kovove cerná se syte žlutými znaky typu „black and tan“. Cím jsou znakyelisti : Horní a dolní celist jsou úmerné, silné a delší, postupne se zužující k cenichu.enich : Stredne velký, plný, cerne pigmentovaný, nozdry otevrené.: Pracovní plemenoE PUVODU : Ceská republika Garant plemene : CMKU28.10.1984
TOPlist