Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 17.05.2017 12:52:40 

ZKO 410 Tábor

 
 

výcvikový den probíhá každou sobotu

od 9.00  hodin

 

poplatek za jednu lekci poslušnosti ve skupině je 100 Kč

 

kde nás najdete?

  MAPA-ZDE

ul. Na Bydžově...
 
- od CB-project do města na ul.Budějovická-na semaforech(po pravé straně máte lékárnu) doleva do ulice Údolní-odbočit vpravo-sject k zrcadlu-odbočit vlevo pod železniční most a pořád za nosem cca 573m(ul. na Bydžově)
 
  - od Prahy-centrum města-ul.Budějovická-na semaforech odbočit vpravo(po levé ruce máte lékárnu) do ul. Údolní-odbočit vpravo-sject k zrcadlu-odbočit vlevo pod železniční most a pořád za nosem cca 573m(ul. na Bydžově)

co s sebou:

 při první návštěvě je nutné přinést očkovací průkaz!!!

 image  psa/fenu

  image spoustu pamlsků nakrájených na malé kousky

 image  oblíbenou hračku-míček

  image cca 1,5m dlouhé vodítko

 image jednořadý řetízkový obojek 

 image cca 5m dlouhé vodítko a postroj na obranu(máme vlastního figuranta 2.třídy)

 image  popřípadě náhubek

 image cca10m vodítko na stopu-možnost individuální domluvy

 image dobrou náladu a chuť se něčemu přiučit

 OBRANY        SOBOTA 11.30- figurant L.Szuták

                                                                                                -členové zdarma

                                                                                                - ostatní 50,-Kč/1 kolo

 

                                                                     Pozvaní figuranti dle dohody napsáno na stránky

                                                                                                 - vždy za poplatek 

                                                                       

                                                                                   

STOPY     možnost indiv.nácviku stop po dohodě s výcvikáři

 

 

image

 

A jak to tedy probíhá???

 

Poslušnost
1)nácvik probíhá v tzv.“řadovce“ nebo kruhu
řadovka“-psi jsou v řadě vedle sebe,výcvikář stojí před nimi
  • tato forma se hodí pro zkušenější psovody se psy,které již ostatní nerozptylují
  • nacvičuje se chůze,poklus,pomalá chůze,obraty vlevo -vpravo, čelem vzad a odložení
kruhovka“-psi jsou v kruhu,výcvikář stojí uprostřed
  • tento postup je vhodný pro začínající psovody
  • nacvičuje se hlavně sedni,lehni,vstaň ,obraty na místě a odložení
2)po poslušnosti(chůzi a obratech) následuje nácvik
      -přivolání (ke mně-k noze)
      -aport
     - aport přes překážku
 
3)možnost volného proběhnutí psů - pouze pod dohledem a s dovolením výcvikáře
 
4)rozestavení plent pro nácvik obran
 
Obrana
 
-záleží na vycvičenosti psů,výcvik probíhá samostatně nebo v tzv. kruhovce
                                                                kruhovka
-psi se svými psovody utvoří kruh kolem figuranta,který je postupně dráždí k zákusu
 
-zařazují se sem i psi ,kteří již mají představu o tom co to jsou obrany,kteří motivují mladé psi svým chováním
 
 
 
Takto stručně shrnutu probíhá sobotní výcvik na našem cvičáku jen ještě 2 malé připomínky
-pokud přijdete poprvé,nahlašte se,ukažte očkovací průkaz ke kontrole a jděte se projít po cvičišti, ať se Váš pes/fena hned seznámí s prostředím a klidně si zkuste hned pocvičit
-není ani za mák pravdy,že pes,který dělá obrany-napadne člověka,je to pitomost z dílen médií,ale koukěte na ty“zabijáky a bojová plemena“ v TV,ti nikdy ani neslyšeli slovo cvičák,pravdou je,že trénovaný pes,ví,že smí provést zákus jen na Váš povel a to jen na určité místo
 
Doufám,že jsem budoucím zájemcům trochu pomohla s rozhodováním,zda přijít k nám...
 

 

 

 

 

Klubový řád     image

 

 Cvičiště a jeho prostory slouží k provozování zájmové,kynologické činnosti a každý člen je proto povinnen dodržovat a řídit se těmito pokyny...

                          image   image   image   image   image   image   image   image   image   image   image   image   image   image   image   image   image   image   image

 

 

                           při výcviku se ke svému psu chová ohleduplně, psa netýrá,

                  nepřetěžuje ho, ani ho nadměrně netrestá(stejným způsobem se   samozřejmě chovám ke svým psům i mimo cvičiště)

                                image  

stejným způsobem se ke psu chová i mimo cvičiště 

image  

 

zodpovídá za škody způsobené svým psem (na zdraví osob, psů, majetku ZKO)

image  

 případné škody  je nutné uhradit,případně napravit(oprava odkladačky,kotce...)

image  

 

na cvičiště nevstupuje se psem nemocným nebo se psem bez platného očkování

(vzteklina, parvoviróza, psinka…)

image

 háravé feny mají přístup po dohodě s výcvikářem

image

 

dodržuje dobu určenou pro výcvik

 

ve výcvikový den přichází na cvičiště včas (dobu a čas výcviku určuje výcvikář)

image

 

cvičiště a jeho zařízení udržuje v pořádku a čistotě, neničí zařízení a svým chováním zabraňuje vzniku škod

image

 zapůjčené cvičební pomůcky vrací na původní místo

 

nenechá svého psa volně bez dozoru pobíhat po cvičišti

image

 venčí psa mimo cvičiště- případné výkaly

po svém psu uklidí

image

 

na výcvik nosí vždy řádnou výstroj (stahovací obojek řetízkový nebo jiný, vodítko, pomůcky na stopování, 

aport, pamlsky…)

image

 agresivní psi musí mít nasazen náhubek(o tomto opatření rozhodne výcvikář)

image

 

svého psa odkládá pouze na místa k tomu určená (odkládací kotce, úvazné kolíky)psa nikdy neuvazuje

 

k plotu, lavičkám, překážkám, …

image

 

neumožňuje svému psu vstup do klubovny (výjimku v zájmu výcviku povolí správce s výcvikářem)

image

 

pomáhá dle svých možností a schopností při akcích pořádaných ZKO (kulturní a společenské akce, ukázky,

prezentace ZKO na veřejnosti)

image

 

člen je povinen odpracovat stanovený počet - 20 brigádnických hodin za kalendářní rok

image

po půl roce řádného členství je možnost obdržet klíč od cvičáku(nikoliv od klubovny) za účelem samostatného výcviku

image

pro stálé členy je zde možnost ubytování svých psů v kotcích na cvičáku za měsíční poplatek (jedná se pouze o ubytování-stravu a venčení si dotyčný musí zařídit sám)

image

ve vyjímečných případech,nebo nenaplněné kapacitě kotců je zde možnost ubytování i cizích psů(nutná domluva s předsedou klubu)

image

pokud bude na cvičišti člověk,který není členem naší ZKO,bude ten,kdo mu zapůjčil klíče okamžitě vyloučen z klubu

image

jakékoliv porušení tohoto řádu se trestá dle rozhodnutí výboru,avšak za hrubé porušení pravidel je možné člena okamžitě vyloučit

image

Výbor ZKO doporučuje všem členům organizace sledovat tyto internetové stránky, kde jsou

zveřejňovány aktuální informace o činnosti ZKO, kynologických akcích, brigádách a cvičební době!

image   image   image   image   image   image   image   image   image   image   image   image   image   image   image   image   image   image   image

 

" nebojte se a přijďte mezi nás"

image

něco málo pro začátek...

výchova

Sekundární socializace (6. až 12. týden věku)

Narozdíl od většiny zvířat jsou psi odlišní v tom, že se musejí přizpůsobit mezidruhovým požadavkům, které vyžaduje domestikace. Tyto požadavky jsou dalekosáhlé, od hygienických návyků až po projevy náklonnosti a hru s cizím druhem – námi. Pes se musí cítit stejně pohodlně ve společnosti ostatních psů stejně tak jako ve společnosti člověka. Takováto sociální flexibilita je ve velké míře podmíněna časným seznámením s okolním prostředím a získáním zkušeností. Proces vazby a sociálního podmiňování v souvislosti s domácím prostředím člověka je nazýván sekundární socializace. Z mnoha důvodů sekundární socializace začíná tehdy, kdy štěně opouští matku a sourozence a začíná žít v lidské rodině. Ideální načasování tohoto přechodu je věk sedmi týdnů s relativním rozpětím -1 nebo +1 (6-8 týdnů) (Lindsay, 2000).

Je to doba, v níž se snadno vytvářejí sociální vztahy, jak s ostatními štěňaty, tak s lidmi. ... Tyto vztahy mohou být navázány s jakýmkoliv jedincem, který pobývá se štěňaty. Současně můžeme pozorovat chování, kdy je omezeno vytváření vztahu s náhodnou cizí osobou. První reakce na neznámou osobu je strach. S postupujícím věkem strachové a útěkové reakce zesílí a štěně je hůře překonává, takže náhodná cizí osoba kontakt nikdy nenaváže (Scott a Fuller, 1965).

Postup člověka při výchově štěněte

V průběhu 6. až 8. týdne by se štěně mělo zabydlet ve své nové rodině (Bailey, 1998).

I po příchodu k novému majiteli potřebuje malé štěně stále ještě alespoň občasný kontakt s jinými psy. U společenských plemen nepociťují většinou majitelé poruchy a nedostatky v sociálním chování svého psa jako přílišnou závadu. Psi vychovávaní v přílišné izolaci od jiných psů mívají velké potíže při uskutečňování pohlavního aktu (Mikulica, 2004).

Prostor na spaní by měl být jasně oddělen od prostoru na hraní, aby štěňata mohla pelech opustit, když chtějí vykonat potřebu. Štěňata držená na příliš malém prostoru, kde nejsou jednotlivé oblasti rozlišeny, nebo kde se nemohou bez cizí pomoci dostat z pelechu, nemají možnost si osvojit vhodné vyprazdňovací chování. Takto vyrůstající štěňata může být obtížné přivyknout domácímu prostředí. Stupeň mentálního vývoje štěňat bude nyní záviset na členitosti prostředí (Bailey, 1998).

V přírodě nosí v této době rodiče k doupěti malá zvířata a štěňata se učí chytat a zabíjet kořist. I pro počátky této činnosti je dána určitá „kritická“ fáze. A tak první úprava loveckého chování čeká psovoda právě nyní. Učí psa přinášet – hází štěněti míček a později jiné měkké předměty a tahá se s ním jemně o aport (Mikulica, 2004).

Nejistoty získané špatným zacházením v této době jsou těžko odstranitelné a nepřekonatelné konflikty působí na duši psa celý život (Trumler, 1982). V této době by se štěně také mělo setkat s různými hluky, zvuky a rozdílnými povrchy podlah. U štěňat vyrůstajících v domácím prostředí k tomu pravděpodobně dojde přirozeně. Štěňata by měla být příležitostně izolována od svých sourozenců a matky a měla by mít dostatek kontaktu s lidmi jak dospělými, tak s dětmi. To je velmi důležité v posledním týdnu před odchodem štěněte do nového domova a každému štěněti by se mělo věnovat minimálně pět minut individuální péče každý den, bez ohledu na to, kolik jich ve vrhu je (Bailey, 1998).

Šíře a rozsah sociálního partnerství mezi člověkem a psem jsou právě teď v socializační fázi neodvolatelně vtištěny a ovlivňují po celý další život téměř všechny vlastnosti psa (Trumler, 1982).

Pokud chcete formovat osobnost psa, je nejlepší začít již u malého štěněte. Tím, že vystavíte vaše nové štěně odpovídajícím zkušenostem v různých kritických fázích jeho života, můžete ve skutečnosti utvářet povahu štěněte tak, aby se později pozitivně projevila v pracovních schopnostech. Pro průměrného majitele psa je nejkritičtější období mezi sedmým a dvanáctým týdnem věku štěněte (Coren, 1995).Závěr

Období socializační fáze je nesmírně důležitou etapou v životě psa, během kterého se vytvářejí složité sociální vztahy mezi psy i vztahy mezi člověkem a psem. Vývoj mozku je ukončen, je ukončena kritická fáze pro vtiskávání, nastává odstav a štěně je předáno novému majiteli. Rozvíjí se zvědavost, štěně navazuje kontakty s jinými lidmi i jinými zvířaty a začíná rozlišovat svoji smečku. Obecně lze říci, že problémové chování psů má velmi často původ v nesprávném zacházení se štěnětem právě v této době.

Individuální péče o štěně u nového majitele by měla být zárukou dalšího rozvoje psychiky. Je na majiteli, aby usměrňoval rozvoj štěněte a vštěpoval mu správné návyky. Je důležité zajistit štěněti dostatek kontaktu s cizími lidmi jak dospělými, tak dětmi, se psy různého stáří, plemene i velikosti, štěně by se mělo naučit pohybovat v různém prostředí a jezdit dopravními prostředky. Psovod by měl při výchově využívat hru a štěně správně motivovat. Pokud bude tomuto období věnována náležitá pozornost, lze očekávat následné harmonické soužití člověka se psem a ostatními zvířaty.

 

výcvik

   stopa      

                                                          image                                                                    

pachove_stopy.doc (299 KB) image      

                                                                                                          poslušnost

                                 image                                

                                      vycvik_psa.doc (134 KB) image                                           

obrana

image

vycvik_obran.doc (98 KB) image

 

 

TOPlist